Forældreintra

Vi bruger forældreintra
Tabulex er den digitale indgang til barnets dagpleje. Her skal du udfylde familiens kontaktoplysninger og give tilladelser til ex. fotografering, selebehov, transport på cykel m.m. Dit barn vil blive registreret 14 dage før startdato. du vil her modtage nyt fra forvaltningen, dagplejekontoret og forældrebestyrelsen samt få beskeder fra dagplejer og pædagog. Du skal registrere barnets ferie og andet fravær her. På opslagstavlen vil dagplejerne informere dig via tekst og billeder fra dagligdagen og aktiviteter fra hjemmet og legestuen.