Brug af billeder

Regler for brug af billeder

På forældreintranet skal I give tilladelse til, om dagplejen må benytte fotos af jeres barn til vores hjemmeside, foldere m.m.